คลอรีน

17 กำมะถันคลอรีนอาร์กอน
F

Cl

Br
Cl-TableImage.svg
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข คลอรีน, Cl, 17
อนุกรมเคมี แฮโลเจน
หมู่, คาบ, บล็อก 17, 3, p
ลักษณะ เขียวอมเหลือง
Cl,17.jpg
มวลอะตอม 35.453 (2) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Ne] 3s2 3p5
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 7
คุณสมบัติทางกายภาพ
สถานะ ก๊าซ
จุดหลอมเหลว 171.6 K
(-101.5 °C)
จุดเดือด 239.11 K(-34.04 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว (Cl2) 6.406 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ (Cl2) 20.41 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) (Cl2)
33.949 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 128 139 153 170 197 239
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก orthorhombic
สถานะออกซิเดชัน ±1, 3, 5, 7
(กรดแก่)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 3.16 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
(เพิ่มเติม)
ระดับที่ 1: 1251.2 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 2298 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 3822 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 100 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 79 pm
รัศมีโควาเลนต์ 99 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์ 175 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก ไม่เป็นแม่เหล็ก
ความต้านทานไฟฟ้า (20 °C) > 10 Ω·m
การนำความร้อน (300 K) 8.9 mW/(m·K)
ความเร็วเสียง (ก๊าซ, 0 °C) 206 m/s
เลขทะเบียน CAS 7782-50-5
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของคลอรีน
isoNAครึ่งชีวิตDMDE (MeV)DP
35Cl 75.77% Cl เสถียร โดยมี 18 นิวตรอน
36Cl syn 3.01×105 ปี β- 0.709 36Ar
ε - 36S
37Cl 24.23% Cl เสถียร โดยมี 20 นิวตรอน
แหล่งอ้างอิง

คลอรีน (อังกฤษ: Chlorine) (จากภาษากรีกว่า Chloros แปลว่าสี "เขียวอ่อน") เป็นธาตุเคมีที่มีเลขอะตอม 17 และสัญลักษณ์ Cl เป็นแฮโลเจน พบในตารางธาตุ ในกลุ่ม 17 เป็นส่วนของเกลือทะเลและสารประกอบอื่น ๆ ปรากฏมากในธรรมชาติ และจำเป็นต่อสิ่งมีชวิตส่วนใหญ่ รวมถึงมนุษย์ด้วย ในรูปของก๊าซ คลอรีนมีสีเขียวอมเหลือง มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ 2.5 เท่า มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง และเป็นพิษอย่างร้ายแรง เป็นตัวออกซิไดซ์ ฟอกขาว และฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี

เนื้อหา

 การใช้ประโยชน์

คลอรีนมีประโยชน์ดังนี้

 แหล่งที่พบและการผลิต

ในธรรมชาติคลอรีนอยู่ในรูปของ คลอไรด์ไอออน (chloride ion) หรือเป็นรูปของ เกลือ ซึ่งละลายอยู่ในน้ำทะเลประมาณกันว่ามีอยู่ราว 1.9 %ของมวลน้ำทะเลใน มหาสมุทร ความเข้มข้นของ คลอไรด์ไอออน ที่มากกว่าในน้ำทะเลได้แก่น้ำใน ทะเลเดดซี (Dead Sea) และน้ำในเหมืองเกลือใต้ดิน คลอไรด์ไอออนที่พบทั่วไปได้แก่

ในอุตสาหกรรมธาตุคลอรีนผลิตได้โดยปฏิกิริยา อิเล็กไลสิส (electrolysis) โซเดียมคลอไรด์ ที่ละลายในน้ำ กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการคลอร์อัลคะไล ซึ่งนอกจากได้คลอรีนแล้วยังมีผลพลอยได้ ไฮโดรเจน และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ด้วย, ตาม สมการเคมี ข้างล่างนี้

2 NaCl + 2 H2O → Cl2 + H2 + 2 NaOH


 สารประกอบคลอรีน

สารประกอบคลอรีนมีดังนี้

 
Online:  1
Visits:  565,853
Today:  45
PageView/Month:  1,200