Waters choice
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)  |  
 
ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
สินค้าแนะนำ
สินค้ายอดนิยม
สินค้ามาใหม่ล่าสุด
ประเภทสินค้า : ระบบสระว่ายน้ำ » ถังกรองระบบสระว่ายน้ำ
ถังกรองระบบสระว่ายน้ำ
สถิติการชม : 2,551 ครั้ง
wc fillter swimming pool
ถังกรองระบบสระว่ายน้ำ   
1. Side Mount Filter Hayward Product
-เครื่องกรองทราย 24" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 14 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองทราย 30" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 22 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองทราย 31" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 22 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองทราย 36" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 29 ลบ.ม/ชม.  
   

   
2. Top Mount Filter Hayward Product
-เครื่องกรองทราย 18.5" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 7.95 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองทราย 20.5" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 10 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองทราย 22.5" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 11 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองทราย 24.5" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 14 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองทราย 27" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 16 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองทราย 30.5" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 22 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองทราย 36" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 32 ลบ.ม/ชม.
   

   
3. เครื่องกรองผ้า (Filter D.E) Hayward
-เครื่องกรองโปรกริด 24 SQ.FT พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 10 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองโปรกริด 36 SQ.FT พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 16 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองโปรกริด 48 SQ.FT พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 22 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองโปรกริด 60 SQ.FT พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 27 ลบ.ม/ชม.
-เครื่องกรองโปรกริด 72 SQ.FT พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตรการกรองน้ำ 32 ลบ.ม/ชม
   

   
4 . Filter Star Clear Hayward Product
-เครื่องกรองกระดาษ Star Clear 25 SQ.FT
-เครื่องกรองกระดาษ Star Clear 50 SQ.FT
-เครื่องกรองกระดาษ Star Clear 120 SQ.FT
   
   
Side Mount Filter Astral Product
- เครื่องกรองทราย 14" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 5 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 18" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 8 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 24" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 14 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 26" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 15 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 30" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 21 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 36" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 30 ลบ.ม/ชม.
   
   
  1. Side Mount Filter Jesta Product
- เครื่องกรองทราย 18" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 7 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 21" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 10.50 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 25" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 14.5 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 28" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 18.50 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 32" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 24.5 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 36" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 30 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 48" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 50.3 ลบ.ม/ชม.
   

   
  2. Top Mount Filter Jesta Product
- เครื่องกรองทราย 16" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 6.30 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 18" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 7.98 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 21" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 11.52 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 25" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 16.2 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 28" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 20.40 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 32" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 25.2 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 36" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 30 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 48" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 45.2 ลบ.ม/ชม.
   

   
  3. System Jesta Product
- เครื่องกรองทราย 16" + มัลติพอร์ตวาวล์ พร้อมปั๊ม 0.5 HP อัตราการกรอง 6.5 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 18" + มัลติพอร์ตวาวล์ พร้อมปั๊ม 3/4 HP อัตราการกรอง 7.5 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 20" + มัลติพอร์ตวาวล์ พร้อมปั๊ม 1 HP อัตราการกรอง 10 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 25" + มัลติพอร์ตวาวล์ พร้อมปั๊ม 1.5 HP อัตราการกรอง 15 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 28" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ และปั๊ม 1.5 HP อัตราการกรอง 20.40 ลบ.ม/ชม.
   

   
  4. เครื่องกรองน้ำ
- เครื่องกรองน้ำขนาด 410 X 1300 mm พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 4.55 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองน้ำขนาด 510 X 1300 mm พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 7ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองน้ำขนาด 610 X 1300 mm พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 9.80ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองน้ำขนาด 710 X 1300 mm พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 13.30ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองน้ำขนาด 710 X 1500 mm พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 13.30ลบ.ม/ชม.
   
   
  1. Side Mount Filter Aquant Product
- เครื่องกรองทราย 20" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 9 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 26" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 15 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 32" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 24 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 38" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 35 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 42" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 3" อัตราการกรองน้ำ 43 ลบ.ม/ชม.
   

   
  2. Top Mount Filter Aquant Product
- เครื่องกรองทราย 20" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 9 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 26" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อัตราการกรองน้ำ 15 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 32" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 24 ลบ.ม/ชม.
- เครื่องกรองทราย 38" พร้อมมัลติพอร์ตวาวล์ 2" อัตราการกรองน้ำ 35 ลบ.ม/ชม.
    
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ถังกรองระบบสระว่ายน้ำ
ถังกรองระบบสระว่ายน้ำ
ถังกรองระบบสระว่ายน้ำ
ถังกรองระบบสระว่ายน้ำ
ถังกรองระบบสระว่ายน้ำ
ถังกรองระบบสระว่ายน้ำ

Online: 3 Visits: 376,939 Today: 43 PageView/Month: 3,068